Το Αρχείο του Βορειοηπειρωτικού Αγώνα

Η σημασία της μελέτης και αξιοποίησης του αρχείου αυτού είναι σημαντική. Γι’ αυτό και η ΕΗΜ απευθύνθηκε με το υπ. Αρ. 925/28-12-1969 έγγραφό της στη Διοικούσα Επιτροπή του Μουσείου Μπενάκη και ζήτησε να της επιτραπεί να φωτογραφήσει τα έγγραφα του Βορειοηπειρωτικού Αγώνα, που τα είχε αγοράσει το Μουσείο από τους κληρονόμους του Γεωργίου Χατζή- Πελλερέν.