Καλώς ήρθατε στην επίσημη ιστοσελίδα της ΕΗΜ

Η διοικητική υπηρεσία της εταιρείας, ο χώρος όπου πραγματοποιούνται οι κύριες πολιτιστικές εκδηλώσεις και στεγάζονται η βιβλιοθήκη και η πινακοθήκη της εταιρείας βρίσκεται στη διεύθυνση:

Παρασκευοπούλου 4, Ιωάννινα, 45444, Τηλ.: 2651025233, email: ehm@otenet.gr


Η Ήπειρος, ως ιστορικό παρελ­θόν, αποτελεί αναμφισβήτητα μία ακτινοβόλο πνευματική καί πολιτιστική παρουσία στον ελληνικό χώρο. H ανεκτίμητη προσφορά της στους τομείς αυτούς στάθηκε ένας από τούς σημαντικότερους συντελεστές, πού μορφολόγησαν τη ζωή του έθνους κατά τούς χρόνους της δουλείας, άλλά και μετά την εθνική αποκατάσταση, ως τις μέρες μας.

Το ειδικό βάρος της προσφοράς αυτής συναρτάται, σε τελευταία ανάλυση, με τα αξιόλογα προτερήματα πού κοσμουν τον Ηπειρώτη, αυτά πού συγκροτουν, σα γενικότερη έννοια, τήν Ήπειρωτική αρετή. Απ' αυτή πηγάζει η αγάπη για τη μάθηση, η έφεση της πνευματικής καλ­λιέργειας, η ευποιία, πού ταυτίστηκε στην ουσία με Το Ηπειρωτικό όνομα, και τη μέχρις αυτοθυσίας λατρεία της Ελευθέριας, όπως έχει αποτυπωθεί στις σελίδες της ιστορίας του Νέου Ελ­ληνισμού.

Δεν εμφανίζει, βέβαια, η ιστορική παρουσία της Ηπείρου την ίδια πνευματική και πολιτιστική άνθηση σ' όλη τη διαδρομή της. Υπάρχουν ο εξάρσεις, πού οριοθετούν χώρους, οι όποίοι κατέλαβαν ξεχωριστή θέση στο εθνικό περίγραμμα, όπως υπάρχει και η ύφεση και η στασιμότητα και, μερι­κές φορές, η σιωπή και η αφάνεια..


Business Quality Certification

Ο φορέας πιστοποίησης BQC πιστοποιεί ότι ο οργανισμός ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ με πεδίο εφαρμογής "Διαχείριση Συγχρηματοδοτούμενων Έργων, Δημόσια Έργα Προμηθειών και Υπηρεσιών", έχει αναπτύξει και εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας το οποίο ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001:2015.