Βιβλιοθήκη

Τηλ: 2651024190, 2651025233

Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα, Τετάρτη 9:30 - 13:00 και 17:00 - 20:30
Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή: 9:30 - 17:00.

Διαθέτει σήμερα 70.000 τόμους βιβλίων. Ενδιαφέρον είναι το τμήμα Ηπειρωτικής βιβλιογραφίας στο οποίο έχουν συγκεντρωθεί έργα Ηπειρωτών συγγραφέων, αλλα το σημαντικότερο είναι ότι έχουν συγκεντρωθεί έργα που αναφέρονται στον Ηπειρωτικό και Αλβανικό χώρο. Η βιβλιοθήκη διαθέτει ένα τμήμα με 700 περίπου τόμους παλαιτύπων που παρουσιάζουν εξαιρετικό ενδιαφέρον και μία σειρά παλαιών περιοδικών όπως: ΠΑΝΔΩΡΑ, ΕΣΤΙΑ, ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΩΛΕΩΣ, ΑΘΗΝΑ, ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ, ΔΩΔΩΝΗ, ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ, ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ, ΕΝΔΟΧΩΡΑ, ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΕΛΛΟΠΙΑ, ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΖΩΗ, ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ.

Ηλεκτρονικός κατάλογος βιβλιοθήκης.

Ο ηλεκτρονικός κατάλογος της Βιβλιοθήκης της Ε.Η.Μ., περιέχει την ηλεκτρονική καταγραφή

  • α) βιβλίων με ηπειρωτικό περιεχόμενο
  • β) βιβλία ηπειρωτών συγγραφέων
  • γ) αποδελτίωση, κατά τίτλο και συγγραφέα, ηπειρωτικού περιεχομένου άρθρων κυρίως από ηπειρωτικά περιοδικά έως και το 1980.

Αναζήτηση στον ηλεκτρονικό κατάλογο μπορείτε να πραγματοποιήσετε στην διεύθυνση http://ehm.openabekt.gr