Κατάλογος Εκδόσεων


ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ 

1. Κ. Θ. Δημαρά : Η λογιοσύνη των Ηπειρωτών, λόγος επιμνημόσυνος στα αποκαλυπτήρια της προτομής του Π. Αραβαντινού, Ιωάννινα 1960. σελ. 18. 2,00 € 

2. Κώστας Κρυστάλλης : Η τελετή των αποκαλυπτηρίων της προτομής του, προσφώνηση Κ. Φρόντζου, ομιλία Μιχ. Περάνθη, Ιωάννινα 1960, σελ. 18. 2,00 € 

3. Νικ. Β. Τωμαδάκη : Οι λόγιοι του Δεσποτάτου της Ηπείρου, Ιωάννινα 1960,. σελ. 19 (εξανλήθηκε). _ 

4. Π. Αραβαντινού : Βιογραφική συλλογή λογίων της Τουρκοκρατίας, εισαγωγή - επιμέλεια Κ. Θ. Δημαρά, Ιωάννινα 1960, σελ. 249. 20,00 € 

5. Μιχ. Μπάη : Σπήλαιο Περάματος Ιωαννίνων, Ιωάννινα 1961, σελ. 16. 2,00 € 

6. Δημ. Ευαγγελίδης: Οι αρχαίοι κάτοικοι της Ηπείρου και άλλα μελετήματα, Ιωάννινα 1962, σελ. 77. 13,00 € 

7. Έρας Λ. Βρανούση: Κομισκόρτης ο εξ Αρβάνων, σχόλιον εις χωρίον της 'Αννης Κομνηνής, Ιωάννινα 1962, σελ. 29. 3,00 € 

8. Λ. Ι. Βρανούσης: Χρονοκά της Μεσαιωνικής και Τουρκοκρατούμενης Ηπείρου, εκδόσεις και χειρόγραφα, Ιωάννινα 1962, σελ. 227. 20,00 € 

9. Ι. Μ. Παναγιωτόπουλου: Ζαλοκώστας, ο άνθρωπος και ο ποιητής, Ιωάννινα 1962, σελ.20. 2,00 € 

10. Χρ. Χρηστοβασίλη: Ηπειρωτικά παραμύθια, Ιωάννινα 1963, σελ.158. (εξαντλήθηκε). _ 

11. Ντίνου Κονόμου: Ηπειρώτες στη Ζάκυνθο, Ιωάννινα 1964, σελ. 72. (εξαντλήθηκε). _ 

12. Κοσμά Θεσπρωτού και Αθανασίου Ψαλίδα: Γεωγραφία Αλβανίας και Ηπείρου εκ νεωτάτου χειρογράφου του Κοσμά Θεσπρωτού , τοπογραφικά σχεδιογραφήματα και γεωγραφικοί χάρτες του ιδίου, προλεγόμενα και σημειώσεις Αθαν. Χ. Παπαχαρίση, Ιωάννινα 1964, σελ. 125. 20,00 € 

13. Ευαγγλέλου Μπόγκα: Τα γλωσσικά ιδιώματα της Ηπείρου (Βορείου , Κεντρικής και Νοτίου). Τόμ. Α', Ιωάννινα 1966, σελ. 263. (Και οι δυο τόμοι έχουν εξαντληθεί) _ 

14. Δ. Σ. Σαλαμάγκα: Περίπατοι στα Γιάννινα, Ιστορικο- Λαογραφικά σημειώματα, Ιωάννινα 1965. 13,00 € 

15. Giuseppe Schirο: Το Χρονικό των Τόκκων, Τα Ιωάννινα κατά τας αρχάς του ΙΕ΄ αιώνος, Ιωάννινα 1965, σελ. 42 (εξαντλήθηκε). _ 

16. Λ. Βρανούση; Ιστορικά και τοπογραφικά του μεσαιωνικού κάστρου των Ιωαννινων, Αθήναι 1968, σελ. 88 (εξαντλήθηκε). _ 

17. Ιωάννου Λαμπρίδου: Ηπειρωτικά Αγαθοεργήματα και άλλα δημοσιεύματα (Ζαγορισιακά - 1980, διάφοροι λόγοι κλπ.). Τόμ. Α΄, Ιωάννινα 1971 (εξαντλήθηκε). / Ηπειρωρικά Μελετήματα, Ιωάννινα - Αλή Πασάς, Κούρεντα και Τσαρκοβίστα - Κατσανοχώρια - Μαλακάσι - Ιερά Σκηνώματα - Πωγώνι - Ζαγόρι - Σούλι, τεύχη 1-10. Τόμ. Β΄, Ιωάννινα 1971. 35,00 € 

18. Γ. Γαζή: Λεξικόν της Επαναστάσεως και άλλα έργα, ιστορικαί σημιώσεις εις το λεξικόν Ν. Πατσέλη, εκδοτική επιμέλεια Λ. Βρανούση, Ιωάννινα 1971, σελ. 459. 30,00 € 

19. Δημ. Τ. Ν. Μπότσαρη: Μάρκος Μπότσαρης, ο αετός του Σουλίου, Ιωάννινα 1973, σελ. 87. 5,00 € 

20. Ελευθ. Ι. Νικολαϊδου: Το αρχείο Ιωάννου Λάππα και Αντιγόνης Τζαβέλλα (1912-1913) και η απελευθέρωση των Ιωαννίνων, Ιωάννινα 1975, σελ. 121. 15,00 € 

21. G. Chantepleure: Τα Ιωάννινα πολιορκημένα, μετάφραση Γ. Τσοκοπούλου, Ιωάννινα 1975, σελ. 198. 20,00 € 

22. Αθηναγόρας: Οικουμενικός πατριάρχης, επιμέλεια Ι. Θ. Αναστασίου, βραβείον Ακαδημίας Αθηνών, Ιωάννινα 1976, σελ. 543 (έργο συλλογικό) (εξαντλήθηκε). _ 

23. Δημ. Φ. Καρατζένη: Γώγος Μπακόλας, ο αδάμαστος οπλαρχηγός του '21, Ιωάννινα 1978, σελ. 121 (εξαντλήθηκε). _ 

24. Ηπειρωτικό Ημερολόγιο 1979, σελ. 427 (εξαντλήθηκε) _ 

25. Ηπειρωτικό Ημερολόγιο 1980, σελ. 439 (εξαντλήθηκε) _ 

26. Ηπειρωτικό Ημερολόγιο 1981, σελ. 388 (εξαντλήθηκε) _ 

27. Αχμέτ Μουφίτ: Αλή Πασάς ο Τεπελενλής (1744-1822), Ιωάννινα 1980, σελ. 200. 20,00 € 

28. Γ. Σαρηγιάννη: Η δημιουργία, η εξέλιξη και η συγκρότηση της Σουλιώτικης Ομοσπονδίας, Ιωάννινα 1981,σελ. 83 (εξαντλήθηκε) _ 

29. Ηπειρωτικό Ημερολόγιο 1982, σελ. 380. 15,00 € 

30. Ηπειρωτικό Ημερολόγιο 1983, σελ.422. 15,00 € 

31. Ηπειρωτικό Ημερολόγιο 1984, σελ. 400 (εξαντλήθηκε) _ 

32. Γ. Σιορόκα: Άγνωστη διασκευή της "Αληπασιάδας" του Χατζή Σεχρέτη, Ιωάννινα 1983, σελ. 84 (εξαντλήθηκε) _ 

33. Παν. Αραβαντινού: Περιγραφή της Ηπείρου, τ. Α-Γ. Εισαγωγή Κ. Θ. Δημαρά, επιμέλεια εκδόσεως Ε. Ι. Νικολαϊδου, Ιωάννινα 1984, σελ. 997. 50,00 € 

34. Ariadna Camariano - Cioran: L' Epire et pays Roumaines, Ιωάννινα 1984, σελ. 292 (εξαντλήθηκε). _ 

35. Ηπειρωτικό Ημερολόγιο 1985, σελ. 388 (εξαντλήθηκε) _ 

36. Ηπειρωτικό Ημερολόγιο 1986, σελ. 362 (εξαντλήθηκε) _ 

37. Παν. Αραβαντινού: Ιστορία της Ελληνικής παιδείας παρ' Έλλησιν. Εισαγωγή Κ. Θ. Δημαρά, επιμέλεια εκδόσεως Ε.Ι. Νικολαϊδου, Ιωάννινα 1986, σελ. 361. 25,00 € 

38. Ηπειρωτικό Ημερολόγιο 1987, σελ. 386. 15,00 € 

39. Αρσ. Γεροντικού: Μύθοι Jean de Fontaine, Ιωάννινα 1987, σελ. 159. 15,00 € 

40. Ηπειρωτικό Ημερολόγιο 1988, σελ. 426. 15,00 € 

41. Δημ. Καρατζένης: Επανάστασις και καταστροφή Καλαρρύτων - Συρράκου, Ιωάννινα 1988, σελ. 102 (εξαντλήθηκε). _ 

42. Ηπειρος. Ιστορική παράδοση και δημιουργική συνέχεια. Η Εταιρεία Ηπειρωτικών Μελετών και ο θεμελιωτής της Κ. ΦΡΟΝΤΖΟΣ, Ιωάννινα 1989, σελ. λ΄ + 493. 35,00€ 

43. Ηπειρωτικό Ημερολόγιο 1989, σελ. 396. 15,00 € 

44. Ηπειρωτικό Ημερολόγιο 1990, σελ. 383. 15,00 € 

45. Ηπειρωτικό Ημερολόγιο 1991, σελ. 396. 15,00 € 

46. Στέφ. Μπέτη: Φιλητάς και Ασώπιος. Οι διδάσκαλοι του γένους, Ιωάννινα 1991. 13,00 € 

47. Ηπειρωτικό Ημερολόγιο 1992, σελ. 463. 15,00 € 

48. Ηπειρωτικό Ημερολόγιο 1993-94, σελ. 502. 15,00 € 

49. F.-C.-H.-L. Pouqueville: Ταξίδι στην ελλάδα. Τα Ηπειρωτικά. Προλεγόμενα - Μετάφραση: Κώστας Π. Βλάχος. Τομ. Ι, ιωάννινα 1994, σελ. 182. (εξαντλήθηκε)  

50. Ελευθ. Ι. Νικολαϊδου: η ρουμανική προπαγάνδα στο βιλαέτι Ιωαννίνων και στα βλαχόφωνα χωριά της Πίνδου, τ. Α΄ (μέσα 19ου αι. - 1900), Ιωάννινα 1995, σελ. 451. 25,00 € 

51. Ηπειρωτικό Ηερολόγιο 1995, σελ. 526. 15,00 € 

52. F.-C.-H.-L. Pouqueville: Ταξίδι στην Ελλάδα. Τα Ηπειρωτικά. Προλεγόμενα - Μετάφραση: Κώστας Π. Βλάχος. Τόμ. ΙΙ, Ιωάννινα 1996, σελ. 163. 15,00 € 

53. Ηπειρωτικό Ημερολόγιο 1996-97, σελ. 560. 15,00 € 

54. Κ. Ευ. Οικονόμου: η αλβανική γλωσσική επίδραση στα Ηπειρωτικά ιδιώματα, Ιωάννινα 1997, σελ. 157. 15,00 € 

55. Βασιλείου Βύρ. Αναστασίου: Ιερά Μονή Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Σωσίνου, Ιωάννινα 1998, ΣΕΛ. 139. 12,00 € 

56. Ηπειρωτικό Ημερολόγιο 1998, σελ. 454. 15,00 € 

57. Ηπειρωτικό Ημερολόγιο 1999, σελ. 438. 15,00 € 

58. Γ. Σιορόκα: Η εξωτερική πολιτική του Αλή πασά των Ιωαννίνων. Από τον Τίλσιτ στη Βιέννη (1807-1815), Ιωάννινα 1999, σελ. 471. 25,00 € 

59. Κ. Σουέρεφ: Μυκηναϊκές μαρτυρίες από την Ήπειρο, Ιωάννινα 2001, σελ. 471. 25,00 € 

60. Ηπειρωτικό Ημερολόγιο 2000-2001, σελ. 438. 15,00 € 

61. Ηπειρωτικό Ημερολόγιο 2002-2003, σελ. 398. 15,00 € 

62. Β. Αν. Χαρίση: Ιωάννινα. Ίδρυση - Χωροταξικός ρόλος - Μορφή της πρωτοβυζαντινής πόλεως, Ιωάννινα 2003, σελ. 258. 30,00 € 

63. Ηπειρωτικό Ημερολόγιο 2004, σελ. 386. 15,00 € 

64. Ηπειρωτικό Ημερολόγιο 2005, σελ. 314. 15,00 € 

65. Ηπειρωτικό Ημερολόγιο 2006, σελ. 400. 15,00 € 

66. Δροσιάς Κατσίλα: Ο βίος και το έργο του Χρηστοβασίλη, Ιωάννινα 2007, σελ. 538. 15,00 € 

67. Τριαντάφυλλου Απ. Σιούλη: Ο ξυλόγλυπτος διάκοσμος των εκκλησιών στην Ήπειρο και οι τεχνίτες του ξύλου, Ιωάννινα 2008, σελ. 525. 20,00 € 

68. Παναγιώτη Τζουμέρκα: Ο Επίσκοπος Κίτρους Παρθένιος Βαρδάκας (1904-1933), Ιωάννινα 2008, σελ. 389. 20,00 € 

69. Ηπειρωτικό Ημερολόγιο 2007, σελ. 333. 15,00 € 

70. Αστέριου Αργυρίου: Η Μεγάλη Ιδέα στο έργο του Αριστοτέλη Βαλαωρίτη, Ιωάννινα 2008, σελ. 190. 15,00 € 

71. Ηπειρωτικό Ημερολόγιο 2008, σελ. 400. 15,00 € 

72. Κ. Φρόντζου: Δωδωναίοι Λόγοι, Ιωάννινα 2009, σελ. 102. 10,00 € 

73. Α. Καραμπερίδη: Η Μονή Πατέρων και η Ζωγραφική του 16ου και 17ου αιώνα στην περιοχή της Ζίτσας Ιωαννίνων, Ιωάννινα 2009, σελ. 430 (234 εικ., 5 σχ.). 25,00 € 

74. Ηπειρωτικό Ημερολόγιο 2009, σελ. 430. 15,00 € 

75. Λεύκωμα Απόστολου Πανταζή, Ιωάννινα 2010, σελ. 190. 15,00 € 

76. Κ. Ευ. Οικονόμου: Σλαβικά λεξιλογικά δάνεια στα ελληνικά ιδιώματα της Ηπείρου, Ιωάννινα 2010, σελ. 245. 15,00 € 

77. Δ. Γρ. Γιαννούλη: Οι τοιχογραφίες των βυζαντινών μνημείων της Άρτας κατά την περίοδο του Δεσποτάτου της Ηπείρου, Ιωάννινα 2010, σελ. 606 (413 εικ.). 25,00 € 

78. Β. Αν. Χαρίση: Δωδώνη, αρχιτεκτονικά μελετήματα, Ιωάννινα 2010, σελ. 364. 25,00 € 

79. Ηπειρωτικό Ημερολόγιο 2010, σελ.501. 15,00 € 

80. Ο. Γ. Παλαιολόγου: Το Νηπιακόν Επιμελητήριον Μελά. Η ίδρυση και τα πρώτα χρόνα (1893-1922), Ιωάννινα 2011, σελ. 414. 15,00 € 

81. Ηπειρωτικό Ημερολόγιο 2011, σελ.494 15,00 € 

82. Νικόλαος Α. Αναστασόπουλος: Παραβατικές Συμπεριφορές και καταστολή στην Ελλάδα κατά τον Μεσοπόλεμο. Το παράδειγμα του Νομού Ιωαννίνων. Ιωάννινα 2012, σελ. 651 και Παράρτημα σελ. 404. 20,00 €

83. Γεώργιος Μ. Θεοδωράκης: Από την Εποποιΐα του 1912, Πολεμικές σελίδες Μέρος 1ον Ήπειρος. Εισαγωγή – Σχόλια: Ιοκάστη Ρίζου-Κάντζιου, Ιωάννινα 2013, σελ. 149. 15,00 €.

84. Ελένη Χατζούδη-Τούντα: Ταξιδεύοντας από την Αθήνα στο Μπιζάνι. Μέσα από τα φύλλα των εφημερίδων του 1912-1913, Ιωάννινα 2013, σελ. 347. 20,00 €.

85. Ηπειρωτικό Ημερολόγιο 2012, σελ. 466. 15,00€.

86. Ηπειρωτικό Ημερολόγιο 2013, σελ. 420, 15,00 €.

87. Ηπειρωτικό Ημερολόγιο 2014, σελ. 334, τιμή 15,00 €.

88. Πρακτικά Α΄ Πανηπειρωτικού Συνεδρίου «Ιστορία – Λογιοσύνη: Η Ήπειρος και τα Ιωάννινα από το 1430 έως το 1913», 2 τ. Α-Β, Ιωάννινα 2015, σελ. 1202, 20 €

89. Ηπειρωτικό Ημερολόγιο 2015, σελ. 358, τιμή 15,00 €.

90. Ηπειρωτικό Ημερολόγιο 2016, σελ. 486, τιμή 15,00 €.

91. Κ.Ι. Σουέρεφ (επιμ.): «Ήπειρος 1881-1945: Αρχεία και Αρχαιότητες», Πρακτικά Επιστημονικής Ημερίδας, 18 Φεβρ. 2015, Ιωάννινα 2017, σελ. 197, τιμή 10,00 €.

92. Ηπειρωτικό Ημερολόγιο 2017, σελ. 429, τιμή 15,00 €.

93. Πρακτικά Β΄ Πανηπειρωτικού Συνεδρίου «Η πνευματική κίνηση στα Ιωάννινα τον 18ο αι. και η παρουσία του Ευγενίου Βούλγαρη», σελ. 517. 15,00 €

94. Ηπειρωτικό Ημερολόγιο 2018, σελ. 523, τιμή 15,00 €.

95. Νίτσα Συνίκη-Παπακώστα: 62 καμπαναριά της Ηπείρου (1795-1961), Γιάννινα 2019, σελ. 157, τιμή 10,00€.

96. Ηπειρωτικό Ημερολόγιο 2019, σελ. 303, τιμή 15,00€.

97. Ηπειρωτικό Ημερολόγιο 2020-21, σελ. 397, τιμή 15,00€.

98. Κατερίνη Λιάμπη (επιμέλεια - έρευνα), οδος αβερωφ κοσμημα γιαννινα, Κατάλογος Έκθεσης, Ιωάννινα 2021, σελ. 347, τιμή 20,00€.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΙΟΝΙΟΥ ΚΑΙ ΑΔΡΙΑΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 

1. Ελευθ. Ι. Νικολαϊδου: Ξένες προπαγάνδες και εθνική αλβανική κίνηση στις μητροπολιτικές επαρχίες Δυρραχίου και Βελεγράδων κατά τα τέλη του 19ου και τις αρχές του 20ου αιώνα, Ιωάννινα 1978, σελ. 416 (εξαντλήθηκε). _ 

2. Απόστ. Γλαβίνα: Το αυτοκέφαλον της εν Αλβανία Ορθοδόξου Εκκλησίας επί τη βάσει ανεκδότων εγγράφων, Ιωάννινα 1978, σελ. 336 (εξαντλήθηκε). _ 

3. Ιωάν. Βάρτσου: Δυτική πολιτική των Αθηνών κατά τον πέμπτον π.Χ. αιώνα, Ιωάννινα 1978, σελ. 83. 5,00 € 

4. Αλκ. Χαραλαμπίδη: Συμβολή στη μελέτη της Εφτανησιώτικης Ζωγραφικής του 18ου και 19ου αιώνα, Ιωάννινα 1978, σελ. 116 και είκ. 135 (εξαντλήθηκε). _ 

5. Ελευθ. Ι. Νικολαϊδου: Οι Κρυπτοχριστιανοί της Σπαθίας (αρχές 18ου αι. - 1912), Ιωάννινα 1979, σελ. 584 (εξαντλήθηκε). _ 

6. Θεοπ. Λίβα - Ξανθάκη: Οι τοιχογραφίες της μονής Ντίλιου, Ιωάννινα 1980, σελ. 116 και εικ. 93 (εξαντλήθηκε). _ 

7. Αποστ. Γλαβίνα: Εγγραφα περί της πραξικοπηματικής συγκροτήσεως της συνόδου της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Αλβανίας (1912), Ιωάννινα 1981, σελ. 67 και εικόνες (εξανλήθηκε). _ 

8. Γεωργίου Σιορόκα: Το Γαλλικό Προξενείο της Άρτας (1702-1789), Ιωάννινα 1981, σελ. 508 (εξαντλήθηκε) 

9. Ελευθ. Ι. Νικολαϊδου: Η αλβανική κίνηση στο βιλαέτι των Ιωαννίνων και η συμβολή των λεσχών στην ανάπτυξη της, Ιωάννινα 1984, σελ. 150 (εξανλήθηκε) _ 

10. Γεωργίου Παπαγεωργίου: Οι συντεχνίες στα Γιάννενα κατά τον 19ο και τις αρχές του 20ου αιώνα, Ιωάννινα 1988, σελ. 362. 20,00€ 

11. Φώτη Πέτσα: Σελίδες από την ιστορία των Ηπειρωτών. Από τους μυθικούς χρόνους ως τις μέρες μας, Ιωάννινα 1993, σελ. 254. 15,00€ 

12. Γεωργίου Σιορόκα: Η τουρκική αμυντική οργάνωση των Ιωαννίνων σε σχέση με τις αντίπαλες γραμμές και τις επιχειρήσεις της απελευθέρωσης, Ιωάννινα 2000, σελ. 222. 17,00€ 

13. Γεωργίου Σμύρη: Το οχυρωματικό δίκτυο του Πασαλικίου Ιωαννίνων (1788-1822) - Μια συνολική αποτίμηση. 25,00€ 

14. Ν Κατσικούδη: Δωδώνη: Οι τιμητικοί ανδριάντες, Ιωάννινα 2005, σελ. 184. 25,00€

15. Μαρίας Π. Σκαβάρα: Το έργο των Λινοτοπιτών ζωγράφων Μιχαήλ και Κωνσταντίνου στη Β. Ήπειρο, Ιωάννινα, 2011, σελ. 710, 25,00€

16. Ελένης Μάργαρη: Η γυναίκα στη νεοελληνική γλυπτική, Ιωάννινα, 2014, σελ. 399, τιμή 15,00 €.

17. Ελένη Μάργαρη: το ανάκτορο του Αχιλλέα στην Κέρκυρα, Ιωάννινα 2019, σελ. 152, τιμή 10,00€.

Επίσης από την Εταιρεία Ηπειρωτικών Μελετών διατίθενται τα βιβλία των: Ιωάννου Ν. Νικολαϊδου: Επιλογές, τ. Α΄ (1996), σελ. 150. 10,00 € F. -C. -H. -L. Pouqueville: Ταξίδι στην Ελλάδα. Τα Ηπειρωτικά. Προλεγόμενα - Μετάφραση: Κώστα Π. Βλάχου. τ. III, Ιωάννινα 2010, σελ. 295. 15,00 €