Το Αρχείο του Αλή-Πασά

Περιέχονται εκατοντάδες ανέκδοτων εγγράφων, αποφάσεων κλπ. τού ιδίου καί τών γιων του. Ενα τμήμα τού Αρχείου αυτού βρισκόταν στην Εθνική Βιβλιοθήκη καί τό υπόλοιπο στή Γεννάδειο Βιβλιοθήκη. Η ΕΗΜ πέτυχε, μέ δική της δαπάνη, τή φωτογράφηση του κι έχει τώρα στή διάθεση της όλο αυτό τό υλικό.