Πνευματικό κέντρο

Το Πνευματικό Κέντρο της ΕΗΜ στάθηκε στο διάστημα της λειτουργίας του, ένα έξοχο βήμα πνευματικής καλλιέργειας, μια έπαλξη προσφοράς πανεπιστημιακού επιπέδου. Πέραν από την εκλαΐκευση της γνώσης που πρόσφερε, έγινε και κέντρο επιμόρφωσης του κοινού με επιστημονικά κριτήρια. Οι διαλέξεις, τα μαθήματα και οι δημόσιες συζητήσεις δημιουργούσαν ερεθίσματα για ευρύτερες μελέτες, ιδιαίτερα ανάμεσα στην πανεπιστημιακή νεολαία, που με πολύ ενδιαφέρον παρακολουθούσε τις εκδηλώσεις. Δεν έμεινε κλάδος του επιστητού, που να μη βρήκε την έκφραση του στο Πνευματικό Κέντρο. Η ιστορία, η αρχαιολογία, η παιδεία, η λογοτεχνία, η φιλολογία, η σύγχρονη σκέψη, η οικονομία, ο τεχνικός πολιτισμός, οι ανάγκες της ζωής, ήταν τα θέματα με τα οποία ασχολήθηκαν οι ομιλητές, Ηπειρώτες και ξένοι, από τους διαπρεπέστερους εκπροσώπους της επιστήμης και των γραμμάτων στη χώρα μας. Δεν είναι συνεπώς υπερβολή ο χαρακτηρισμός που δόθηκε στο πνευματικό Κέντρο της ΕΗΜ, ότι στην ουσία αποτελούσε το Λαϊκό Πανεπιστήμιο της Ηπειρωτικής πρωτεύουσας.Η επιμορφωτική προσπάθειά της ΕΗΜ δεν περιορίσθηκε μόνο στα Γιάννινα. Ανάλογα με τα μέσα που διέθετε και τις συνθήκες που διαμορφώνονταν, άπλωνε τη δράση της σ’ όλη την Ήπειρο και οργάνωνε διαλέξεις στα αστικά και τα μεγάλα επαρχιακά κέντρα, όπως στην Άρτα, στην Πρέβεζα, στο Μέτσοβο, στην Ηγουμενίτσα κλπ.