Ανακοινώσεις

27 Νοε
2023

ΨΗΦΙΣΜΑ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας Ηπειρωτικών Μελετών μετά την αναγγελία του θανάτου της διαπρεπούς Αρχαιολόγου

ΔΡ. ΑΓΓΕΛΙΚΑΣ ΝΤΟΥΖΟΥΓΛΗ
συνήλθε εκτάκτως και, αφού έλαβε υπόψη την προσωπικότητα της εκλιπούσης, το ακέραιο του χαρακτήρα της, την επιστημονική της πορεία και τις κοινωνικές της ευαισθησίες, αποφάσισε:

- Να εκφράσει τα ειλικρινή συλλυπητήριά του στην οικογένεια της εκλιπούσης.
- Να καταθέσει χρηματικό ποσό στο Σωματείο Ερευνών Νικόπολης.
- Να παραστεί η Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΕΗΜ στην κηδεία.
- Να δημοσιευθεί το παρόν ψήφισμα στον ημερήσιο τύπο των Ιωαννίνων.

Κατεβάστε ολόκληρο το ψήφισμα σε μορφή pdf

1 Νοε
2023

Αναβολή της διάλεξης στην Ε.Η.Μ. την 1η Νοεμβρίου 2023

Με λύπη μας σας ανακοινώνουμε ότι η προγραμματισμένη για την 1η Νοεμβρίου 2023 διάλεξη του Ακαδημαϊκού, Ομοτ. Καθηγ. κ. Κωνσταντίνου Μπουραζέλη αναβάλλεται προς το παρόν, λόγω ασθένειας.

Κατεβάστε ολόκληρη την ανακοίνωση σε μορφή pdf

10 Ιουλίου
2023

Αλλαγή Ωραρίου Λειτουργίας της Εταιρείας Ηπειρωτικών Μελετών

Η Εταιρεία Ηπειρωτικών Μελετών θα λειτουργεί από τις 10 Ιουλίου 2023 με το ακόλουθο νέο ωράριο: Δευτέρα έως και Παρασκευή: 9:00 – 17:00.
Το κοινό της Βιβλιοθήκης θα εξυπηρετείται: Δευτέρα, Τετάρτη: 9:30 – 13:00 και 17:00 – 20:30, Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή: 9:30 – 17:00.

Κατεβάστε ολόκληρη την ανακοίνωση σε μορφή pdf

18 Μαΐου
2023

Διεθνής Ανοιχτός Διαγωνισμός

Θέμα: Διακήρυξη Διεθνούς Ανοιχτού Διαγωνισμού για το έργο «Ανάδειξη και προβολή των ιστορικών τεκμηρίων της Εταιρείας Ηπειρωτικών Μελετών» με Κωδικό ΟΠΣ 5093586.

Κατεβάστε ολόκληρη τη διακήρυξη του διαγωνσιμού σε μορφή pdf

20 Απριλίου
2023

Πρόσκληση ενδιαφέροντος

Θέμα: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς παροχής υπηρεσιών για την υπηρεσία «Υπηρεσίες συμβούλου υποστήριξης» στην Πράξη «Ανάδειξη και προβολή των ιστορικών τεκμηρίων της Εταιρείας Ηπειρωτικών Μελετών» και Κωδικό ΟΠΣ (MIS): 5093586.

Κατεβάστε ολόκληρη την ανακοίνωση σε μορφή pdf