Διοικητικό συμβούλιο

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας Ηπειρωτικών Μελετών, που προέκυψε από τις εκλογές της 17ης Μαρτίου 2019 συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

Πρόεδρος: Σωτήριος Δερδεμέζης

Αντιπρόεδρος : Αικατερίνη Στεφοπούλου

Γεν. Γραμματέας: Νικόλαος Κατσικούδης

Ταμίας: Δημήτριος Κουνάβος

Εφορεία πολιτιστικών θεμάτων και Λαογραφικού Μουσείου: Κατερίνη Λιάμπη

Εφορεία βιβλιοθήκης και εκδόσεων: Νικόλαος Αναστασόπουλος

Εφορεία κτιριακών εγκαταστάσεων: Άρης Υφαντής

Εφορεία Πινακοθήκης: Χαράλαμπος Χαρίσης

Μέλος: Κωνσταντίνος Πέτσιος


 


Πρόεδροι της Ε.Η.Μ. διετέλεσαν οι κάτωθι:

  1. Κωνσταντίνος Φρόντζος   1955 – 1986 (Βιογραφικό)
  2. Κωνσταντίνος Λαζαρίδης  1986 – 1995
  3. Θεόδωρος Γεωργιάδης      1995 – 2001 και  2007-2009
  4. Ελευθερία Νικολαΐδου   2001 – 2004
  5. Κωνσταντίνος Ν. Πέτσιος    2004 – 2007
  6. Κωνσταντίνος Βλάχος 2009-2019
  7. Σωτήριος Δερδεμέζης 2019- Σήμερα