Διοικητικό συμβούλιο

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας Ηπειρωτικών Μελετών, που προέκυψε από τις εκλογές της 17ης Απριλίου 2016 συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

Πρόεδρος: Κωνσταντίνος Π. Βλάχος

Αντιπρόεδρος: Κωνσταντίνος Θ. Πέτσιος

Γεν. Γραμματέας: Λουκάς Παπαλουκάς

Ταμίας: Αικατερίνη Στεφοπούλου

Εφορεία Πνευματικού Κέντρου: Αικατ.Στεφοπούλου, Νικ. Αναστασόπουλος

Εφορεία κτηρίων: Αριστοτέλης Υφαντής, Δημήτριος Κουνάβος

Εφορεία Λαογραφικού Μουσείου: Χαρά Ρίζου

Εφορεία Βιβλιοθήκης: Νικ. Αναστασόπουλος

Εφορεία Πινακοθήκης: Χαράλαμπος Χαρίσης

Εφορεία Εκδόσεων: Κων/νος Θ. Πέτσιος, Νικ. Αναστασόπουλος


 


Πρόεδροι της Ε.Η.Μ. διετέλεσαν οι κάτωθι:

  1. Κωνσταντίνος Φρόντζος   1955 – 1986 (Βιογραφικό)
  2. Κωνσταντίνος Λαζαρίδης  1986 – 1995
  3. Θεόδωρος Γεωργιάδης      1995 – 2001 και  2007-2009
  4. Ελευθερία Νικολαΐδου   2001 – 2004
  5. Κωνσταντίνος Ν. Πέτσιος    2004 – 2007
  6. Κωνσταντίνος Βλάχος     2009 - σήμερα