Τα Αρχεία του Αγίου Όρους

Η ΕΗΜ γνωρίζει ότι στο Άγιο Όρος υπάρχουν κείμενα που αναφέρονται στην Ήπειρο. Κατέβαλλε γι’ αυτό και προς αυτή την κατεύθυνση φροντίδες, αποτέλεσμα των οποίων ήταν η απόκτηση, με τη βοήθεια του Ιδρύματος Πατερικών Μελετών της Μονής Βλατάδων, της αλληλογραφίας του Δ. Βουλησμά με τους Ζωσιμάδες, που θα αξιοποιηθεί εν καιρώ.